Тарифтер

Құрметті тұтынушылар!
«Алатау Жарык Компаниясы» АҚ (бұдан әрі - «АЖК» АҚ) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрлігінің Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау Департаменттерінің 20.11.2015ж. №237-ОД және №388-ОД бекітілген Бірлескен Бұйрығы шеңберінде, 2015ж. қараша айында «АЖК» АҚ сайтында жарияланған және тұтынушыларға жолданған хабарламаға сәйкес, «АЖК» АҚ-ның 2020 жылға реттеліп көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтің шекті деңгейі өзгермегенін және ҚҚС қоспағанда 5,95 теңге/кВтсағ құрайтынын, және 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енетіндігін» хабарлайды.
Құжаттар:
АО «АЖК» 2019ж. арналған электр энергиясын беру қызметі бойынша тарифтік сметасына тузетулер енгізу туралы буйрығы

Құрметті тұтынушылар!
«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ (заңды мекенжайы: Алматы қаласы, Манас көшесі, 24б),
2019 жылдың алты айының қорытындысы бойынша тұтынушылардың және басқа мүдделі тұлғалардың реттеліп көрсетілетін қызметтерін (электр энергиясын беру) 2019 жылдың 30 шілдесінде сағат 16:00-де жариялауы туралы хабарлайды.
Өткізу орны: Алматы қ., Розыбакиева көш., 6 (акт залы).
Тыңдалым өткізілетіні туралы хабарландыру "Егемен Қазақстан" газетінде 4 шілде 2019ж. №126 (29605) 11-бетте және «Казахстанская Правда» газетінде 4 шілде 2019ж. №126 (29003) 11-бетте жарияланған.

Құрметті тұтынушылар!
«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ (заңды мекенжайы: Алматы қаласы, Манас көшесі, 24б), тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында, реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну (электр энергиясын беру) бойынша 2018 жылғы қызметі туралы жыл сайынғы есепті тыңдауы 2019 жылы 12 наурызда, сағат 15:00-де өтетінін хабарлайды.
Өткізу орны: Алматы қаласы, Розыбакиев көшесі, 6 (акт залы).
Тыңдауды өткізу туралы хабарландыру 2019 жылғы 13 ақпандағы №29 (29508) "Егемен Қазақстан" және 2019 жылғы 13 ақпандағы №29 (28906) "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланды.